F.Y. LL.B. Admission Open (Last date : 08/06/2023) view more.

: amplawcollege@gmail.com

: 0281 - 2465523

જીલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના સહયોગથી લીગલ એઇડ કલીનિક પ્રવૃત્તિ

15 Oct, 2021

RAJKOT

એ.એમ.પી. ગવર્નમેન્ટ લૉ કોલેજના વિધાર્થીઓએ જીલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના સહયોગથી લીગલ એઇડ કલીનિક પ્રવૃત્તિઓના ભાગરૂપે તા. ૧૫ ઑકટોબર ૨૦૨૧ થી ૩૦ ઑકટોબર ૨૦૨૧ સુધી વિવિધ ગામોમાં પત્રિકાઓનું વિતરણ કર્યું હતું.

Event Gallery